Disclaimer

Deze website, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van BLIEKENDAAL B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan anders dan voor persoonlijk gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door  BLIEKENDAAL B.V.  met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BLIEKENDAAL B.V.  behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Hoewel BLIEKENDAAL B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BLIEKENDAAL B.V.  niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van BLIEKENDAAL B.V. , welke geen eigendom zijn van BLIEKENDAAL B.V. , maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van BLIEKENDAAL B.V. . Hoewel BLIEKENDAAL B.V.  uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door BLIEKENDAAL B.V.  worden onderhouden wordt afgewezen.
 
BLIEKENDAAL B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

"Geest en kennis van de schrijver blijven in zijn boeken bewaard, veilig voor de ongunst der tijden en in staat om steeds te herleven."

Francis Bacon, Engels filosoof en staatsman (1561-1626)

Contact gegevens

 • AdresBrandersmolenstraat 25/26
  1333 BX Almere Buiten
 • Telefoon +31 (0)36 5291692
 •  
 • Rene Bliekendaal
 • Mobiel +31 (0)6 43 58 25 55
 • Email rene@bliekendaal.nl
 •  
 • Els Bliekendaal
 • Mobiel +31 (0)6 51 60 83 90
 • Email els@bliekendaal.nl